Vragen en antwoorden

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Onderstaand vindt u antwoord op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het informatiepunt van BIJ12, uw provincie of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

  • Landelijk Informatiepunt van BIJ12: Voor vragen over stikstof, vergunningverlening, AERIUS, Natura 2000-gebieden en de gebiedsgerichte aanpak. Het informatiepunt is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 085 – 486 25 90. Of via het vragenformulier op: Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12.
  • Provincie: voor vragen over een specifieke situatie, vergunning of toestemmingsbesluit kunt u terecht bij uw provincie.
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): Voor vragen over bestaande wetten en regels voor agrarisch ondernemers, verduurzaming en de (financiële) ondersteuning hierbij. RVO is bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 tot 17:00 uur via 088 042 42 42 of kijk op: www.rvo.nl/contact 

Vragen en antwoorden per onderwerp