Bouw

Bij de bouw van bijvoorbeeld woningen komen verschillende stoffen vrij van bouw- en werktuigen. Zoals fijnstof, stikstof en CO2. De bouwsector werkt daarom aan het verduurzamen van bouwmateriaal en heeft de ambitie om op termijn emissieloos te werken. Goed voor natuur, water en klimaat en voor mensen die in de bouw werken of in omgeving wonen.

 Om de bouwsector te verduurzamen worden er verschillende maatregelen genomen. Zo is er een stappenplan op  weg naar schoon en emissieloos bouwen opgesteld door overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In deze routekaart staan ambities en doelstellingen voor het emissieloos werken in de bouw. Dus bouwen zonder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Ook is er een subsidieregeling voor schoon bouwmateriaal en lopen er pilots en kennis- en innovatieprogramma’s voor het verduurzamen van de bouwsector.

Lees meer over deze maatregelen op: Bouw | Maatregelen | Aanpak Stikstof