Contact

Op deze website vindt u informatie over beleid en maatregelen rondom de transitie van het landelijk gebied. Daar waar het kan wordt doorverwezen naar informatie van betrokken partijen, organisaties en initiatieven. 

Onder de noemer Levend Landschap communiceert de overheid over de transitie in het landelijk gebied: herstel van natuur, duurzame toekomst voor de landbouw, en vitale en leefbare buitengebieden. Om de problemen op het gebied van natuur, water, stikstof en klimaat aan te pakken werken verschillende partijen samen. Zowel overheden, sectorpartijen als inwoners leveren hierin een bijdrage en denken mee over een passende oplossing.

Samenwerking met diverse partijen en in programma’s

Bovenstaande aanpak heeft invloed op verschillende sectoren, zoals de landbouw, industrie en bouw.  Ook spelen de uitdagingen rondom natuur, water en klimaat op verschillende niveaus: lokaal, regionaal en nationaal.

Daarom werken diverse partijen nauw samen. Zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Defensie, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en kennisinstellingen werken zij aan een aanpak voor het halen van deze doelen. Dat doen zij binnen de kaders van drie programma’s:

Vragen

Heeft u vragen over de aanpak om de natuur, water- en luchtkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren? Veel antwoorden staan op de pagina Vragen en Antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de helpdesk van BIJ12.