Maatregelen

De natuur in Nederland is er slecht aan toe. Veel soorten planten en dieren zijn verdwenen en de waterkwaliteit moet verbeteren. Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar. Er zijn daarom maatregelen om de natuur te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en die bijdragen aan een schone lucht. Dit zijn zowel landelijke als gebiedsgerichte maatregelen.

Landelijke maatregelen per sector

Per sector worden maatregelen genomen om bij te dragen aan de doelen voor natuur, water en klimaat. Klik op de naam van de sector om te lezen welke maatregelen dat zijn en wat elke maatregel inhoudt.

Maatregelen per gebied

Naast landelijke maatregelen zijn er ook maatregelen per gebied. Elk gebied is immers anders. De kwaliteit van natuur, water en bodem is nergens hetzelfde. Provincies, ondernemers en terreinbeheerders kijken per gebied wat nodig is voor een gezonde natuur, schoon water en schone lucht. In de zogeheten gebiedsprogramma’s leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. En welke maatregelen nodig zijn. De gebiedsprogramma’s kunt u vinden op de website van de provincie.