Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. Het doel van de regeling is om de stikstofuitstoot vanuit de veehouderij te verlagen, zodat natuur die daarvoor gevoelig is, kan herstellen.
De regeling is vrijwillig. Voor veehouders die niet vallen onder de aanpak piekbelasting maar wel overwegen om te stoppen met een bedrijf(slocatie), kan de subsidie helpen om het financiële plaatje na beëindiging passend te maken. In tegenstelling tot de Lbv-plus geldt geen landelijke drempelwaarde, maar drempelwaarden per Natura 2000-gebied. Als een bedrijfslocatie meer stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaakt dan de drempelwaarde van dat gebied, komt het bedrijf in aanmerking voor de beëindigingssubsidie.

Wat levert het op?

Een afname van de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden, waardoor de natuur ruimte heeft om te herstellen. Vooraf is niet te zeggen hoeveel stikstofruimte dit oplevert. Dit is afhankelijk van de deelname aan de regeling.

Wat is de stand van zaken?

De regeling is momenteel gesloten.  Van 3 juli tot en met 1 december 2023 stond de regeling open. Kijk voor meer informatie over de Lbv op: www.rvo.nl/lbv

Het budget voor zowel de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) als de Lbv-plus wordt definitief opgehoogd met in totaal bijna €1,45 miljard.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Veehouders die melkvee, varkens, kippen of kalkoenen houden waarvoor productierecht noodzakelijk is en die een bepaalde mate van stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken. Op RVO.nl vindt u meer informatie over de regeling.