Verkeer en vervoer

Ook al reizen we steeds schoner, de verkeer- en vervoersector draagt bij aan de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2, stikstof en fijnstof. De scheepvaart en luchtvaart  zijn binnen de verkeer- en vervoersector verantwoordelijk voor de grootste uitstoot in Nederland.

Met een breed pakket aan (inter)nationale maatregelen zet het kabinet in op verduurzaming van de mobiliteitssector. De meeste maatregelen die voor klimaat en luchtkwaliteit worden getroffen, leiden tot minder uitstoot van zowel CO2, fijnstof als stikstof.

Maatregelen

Het Rijk biedt verschillende subsidiemaatregelen aan voor het verduurzamen van de verkeer- en vervoersector. Bijvoorbeeld subsidie voor het verduurzamen van binnenvaartschepen en voor het gebruik van walstroom. Ook loopt er een pilot naar elektrisch taxiën van vliegtuigen op landingsbanen.

Lees meer over deze maatregelen op https://www.aanpakstikstof.nl/maatregelen/verkeer-en-vervoer