Homepage Levend Landschap

De natuur en waterkwaliteit staan onder druk en het klimaat verandert. Dat brengt schoon water, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar en daarmee ook onze leefomgeving.

Om ook in de toekomst gezond en prettig te wonen, werken en recreëren, moeten we de balans tussen mens en natuur herstellen. Werken aan een levend landschap waar mens en natuur elkaar versterken. Overheden, ondernemers en inwoners hebben al veel stappen gezet voor bijvoorbeeld natuurherstel en stikstofvermindering. Maar er is meer nodig. Dit betekent heldere en scherpe keuzes maken, waarbij ieders belang meeweegt.