Tijdlijn

Het kabinet wil de stikstofneerslag terugdringen om op die manier de natuur te versterken en op termijn ruimte ook weer ruimte te creëren voor vergunningverlening. Om de stikstofneerslag te verminderen en de natuur te herstellen, hebben Rijk en provincies afgelopen periode verschillende stappen gezet.

Deze tijdlijn geeft u vanaf 2019 inzicht in alle stappen die tot oplossingen leiden voor de stikstofcrisis.

Tijdlijn stikstof vanaf Uitspraak Raad van State 2019 - 2024