996 ingediende zienswijzen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Bijna 1000 organisaties, ondernemers en burgers hebben hun zienswijze ingediend voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het kabinet bedankt de indieners voor hun inzet en input van de ingediende zienwijzen.

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is, waar planten en dieren kunnen voortbestaan en waar een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen en omgaan met klimaatverandering. En waar landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. De doelen en kaders voor deze maatregelen worden vastgesteld in het NPLG. Iedereen heeft vanaf 16 januari tot met 26 februari 2024 kunnen reageren op de aanpak en uitgangspunten voor het ontwerp van het NPLG en het bijbehorende milieueffectrapport.

Beoordeling zienswijzen

De zienswijzen worden zorgvuldig gelezen en beoordeeld. In een Nota van Antwoord wordt aangegeven hoe met de reacties is omgegaan. Op basis hiervan kan het programma worden aangepast en uiteindelijk worden vastgesteld. De demissionair minister voor Natuur en Stikstof zal de Kamer informeren over de strekking van de binnengekomen zienswijzen.

Waarom is het Nationaal Programma Landelijk gebied nodig?

Het is duidelijk dat er in Nederland actie nodig is om de natuur te beschermen en te versterken, om het water schoon te houden en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het NPLG speelt hierin een belangrijke rol door alle wettelijke verplichtingen samen te brengen en maatregelen te nemen voor een gezond landelijk gebied waar ruimte is voor zowel landbouw als natuur. Door het programma worden verschillende projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Waarbij belangen van natuur, landbouw, water en klimaat met elkaar in balans worden gebracht.

Ontwerpprogramma NPLG

Het Ontwerpprogramma NPLG is te downloaden op de website van Rijksoverheid, Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied | Rapport | Rijksoverheid.nl en hieronder op LevendLandschap.nl.