Toestemmingverlening

Een natuurvergunning kan nodig zijn als er iets verandert in een bedrijf dat kan zorgen voor extra stikstofneerslag. Er wordt bijvoorbeeld een nieuw project gestart of het bedrijf wordt uitgebreid.

Wanneer een natuurvergunning nodig is

Zolang de activiteit geen significante negatieve effecten heeft voor een Natura 2000-gebied, is er geen natuurvergunning nodig. Met rekeninstrument AERIUS kan nagegaan worden of een verandering stikstofneerslag zal veroorzaken. Als de verandering geen stikstofneerslag zal veroorzaken, is er geen natuurvergunning nodig. Meestal is er een natuurvergunning nodig als de verandering stikstofneerslag zal veroorzaken in een Natura 2000-gebied. Tenzij een voortoets laat zien dat de verandering geen betekenisvolle invloed heeft op een van de Natura 2000-gebieden. Dit is bepaald in de Wet natuurbescherming. Lees meer over vergunningen op de website van BIJ12.

Alternatieven voor een vergunning

Wanneer er door een nieuw project stikstof neerslaat op een stikstofgevoelig Natura2000-gebied, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost, ook wel intern salderen genoemd. Het probleem van extra stikstofuitstoot wordt dan binnen het eigen project of bedrijf opgelost.

Als intern salderen niet mogelijk is, dan kan extern salderen een optie zijn. Bij extern salderen is een nieuwe activiteit mogelijk, doordat een activiteit op een andere locatie (gedeeltelijk) stopt.

Tot slot werken het Rijk en de provincies aan de ontwikkeling van een register van stikstofbanken, zoals het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Dit is een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstofneerslag wordt veroorzaakt in Natura 2000-gebieden. 

Het Rijk werkt momenteel aan een aanpak om de vergunningverlening meer houdbaar te maken en te vereenvoudigen. Lees hier meer over deze aanpak in een uitspraak van de Raad van State.

Vergroot afbeelding Uitleg over hoe de stikstofneerslag van een activiteit op beschermde natuurgebieden wordt berekend