Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

Het budget voor zowel de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) als de Lbv-plus wordt definitief opgehoogd met in totaal bijna €1,45 miljard. Ook wordt de vrijwillige beëindigingsregeling van de aanpak piekbelasting, de Lbv-plus, verlengd tot en met 20 december 2024.

De Europese Commissie heeft voorstellen van Nederland hiertoe goedgekeurd, waardoor de langere openstelling en het grotere budget nu zeker zijn. Het kabinet is blij met de goedkeuring, want dankzij deze aanpassingen kunnen ondernemers die vrijwillig willen stoppen geholpen worden én hebben ondernemers die de verschillende mogelijkheden binnen de aanpak piekbelasting nog willen afwegen meer tijd.

Meer budget

De interesse voor zowel de Lbv als de Lbv-plus is groot, met in totaal nu al meer dan 1.300 aanvragen. Het kabinet wil dat elke ondernemer die het ingrijpende besluit heeft genomen om een aanvraag voor een beëindigingsregeling in te dienen (en voldoet aan de voorwaarden), daadwerkelijk kan deelnemen aan de regeling. Het kabinet verhoogt het budget voor de Lbv daarom naar €1,102 miljard, en voor de Lbv-plus komt in totaal €1,820 miljard beschikbaar. Door deze budgetophoging gaat het kabinet ervan uit dat er voldoende geld is om alle goedgekeurde aanvragen te honoreren.

Nu de Europese Commissie akkoord is met de budgetophoging kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verder met het versturen van positieve beslissingen. Alle Lbv- en Lbv-plusaanvragers ontvangen een e-mail met informatie over het proces na hun aanvraag.

Verlenging van de Lbv-plus

De aangepaste regeling wordt later deze week in de Staatscourant gepubliceerd, en treedt een dag na publicatie in werking. De Lbv-plusregeling stond oorspronkelijk open tot en met 5 april jl. Zodra de aangepaste regeling in werking treedt, staat de Lbv-plus met terugwerkende kracht en onder dezelfde voorwaarden weer open, tot en met 20 december 2024. Aanvragen die vanaf 6 april zijn ingediend worden nu weer in behandeling genomen door de RVO. De Lbv-plusregeling is en blijft eenmalig.

Meer tijd voor zorgvuldige afweging

Het kabinet hecht er grote waarde aan dat ondernemers die onder de aanpak piekbelasting vallen in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Daarom is het belangrijk dat ondernemers voldoende tijd hebben om de diverse opties binnen de aanpak goed te overwegen. Op dit moment zijn er, naast de vrijwillige beëindigingsregelingen, diverse mogelijkheden voor ondernemers die (verder) willen verduurzamen. Zo is het omschakelfonds beschikbaar, is de regeling voor extensiveren gepubliceerd en is de nationale grondbank in werking. Ook wordt met twee pilots de mogelijkheid onderzocht om een agrarische ondernemer zelf met een voorstel te laten komen in de vorm van een ondernemingsplan. Aan de regeling voor verplaatsing en innovaties wordt hard gewerkt, zodat ondernemers die daarin geïnteresseerd zijn ook ondersteund kunnen worden.