Verkeer en vervoer

Ook al reizen we steeds schoner, de verkeer- en vervoersector draagt bij aan de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2, stikstof en fijnstof. De scheepvaart en luchtvaart  zijn binnen de verkeer- en vervoersector verantwoordelijk voor de grootste uitstoot in Nederland.

Door bestaande regelgeving in binnen- en buitenland is de uitstoot in de mobiliteitssector de afgelopen jaren al flink gedaald. Om de uitstoot van schadelijke stoffen binnen de sector verkeer en vervoer nog verder (en sneller) te verlagen worden verschillende maatregelen genomen: