Industrie

De industriesector levert ook een bijdrage aan het halen van de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat. Dit gebeurt onder meer door het terugdringen van schadelijke stoffen, zoals CO2en stikstof. De sector neemt hiervoor verschillende maatregelen op het gebied van verduurzaming. Binnen de aanpak piekbelasting werken industriële CO2-uitstoters bijvoorbeeld aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Ook onderstaande  maatregelen dragen bij aan het verminderen van de uitstoot van schadelijk stoffen.