De aanpak piekbelasting gaat door

De aanpak piekbelasting zal voorlopig ongewijzigd doorgaan. De Tweede Kamer heeft op dinsdag 12 september gestemd over de lijst controversiële onderwerpen. Vooralsnog staat de aanpak piekbelasting niet op deze lijst. Agrarische ondernemers die deel willen nemen aan regelingen uit de aanpak, kunnen zo’n regeling dus blijven aanvragen. Ook zaakbegeleiders staan klaar om veehouders te ondersteunen.

Lbv en de Lbv-plus staan al open

Veehouders die overwegen te stoppen, kunnen nu al een aanvraag doen voor deelname aan de beëindigingsregelingen Lbv of de Lbv-plus. Aan de Lbv-plus kunnen ongeveer 3000 veehouders meedoen die voldoen aan de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting. Ondernemers kunnen zich tot en met 5 april 2024 voor deze regeling inschrijven. Veehouders die niet voldoen aan de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting, maar wel in de buurt van een Natura2000-gebied wonen, komen mogelijk in aanmerking voor de Lbv-regeling. Voor deze ondernemers geldt dat ze tot en met 1 december 2023 een aanvraag kunnen indienen.

Regelingen voor omschakelen, innovatie, extensiveren en verplaatsen

Agrarische ondernemers die graag door willen gaan met hun onderneming kunnen ondersteuning krijgen bij keuzes die leiden tot minder stikstofuitstoot. Dit kan door om te schakelen, te innoveren, te extensiveren, door het bedrijf te verplaatsen of door een combinatie hiervan. Voor al deze opties zorgt de overheid voor ondersteuning. Verschillende regelingen bestaan al en daar kunnen ondernemers gebruik van maken. De overheid zal de komende maanden nog extra regelingen open stellen. Nog niet alles is duidelijk over deze regelingen, maar de komende maanden zal steeds meer informatie beschikbaar komen. Op aanpakpiekbelasting.nl staat steeds de laatste informatie over de regelingen. Ondernemers die onder de aanpak piekbelasting vallen, kunnen nu al in gesprek met zaakbegeleiders om de mogelijkheden te verkennen.

Het gesprek met de zaakbegeleider

Veehouders die in aanmerking komen voor de aanpak piekbelasting (waaronder Lbv-plus) of mee willen doen aan de Lbv, kunnen ondersteuning van een zaakbegeleider aanvragen. Een zaakbegeleider ondersteunt een agrarisch ondernemer bij het in beeld brengen van de mogelijkheden voor de toekomst van het bedrijf. De zaakbegeleider luistert hierbij naar de wensen en behoeftes van de ondernemer en bekijkt vervolgens samen met de ondernemer naar de verschillende opties. De zaakbegeleider biedt hierbij informatie over onder meer de regelingen, het proces en biedt ondersteuning bij het soepel doorlopen van het hele traject (van aanvraag tot en met definitieve beschikking). Ook kan de zaakbegeleider helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan en ondersteuning bieden bij het invullen van de AERIUS Check.

Omdat iedere situatie anders is, gaat het hier om maatwerk per bedrijf. De gesprekken met een zaakbegeleider zijn gratis en geheel vrijblijvend. Via RVO is een afspraak in te plannen met een zaakbegeleider. Dit kan digitaal of telefonisch via: 088 - 042 42 42 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 tot 17:00 uur).

Naast een gesprek met een zaakbegeleider kunnen ondernemers ook een SABE-adviesvoucher aanvragen. Veehouders die vallen onder de landelijke aanpak piekbelasting kunnen zo’n adviesvoucher aanvragen ter waarde van maximaal €1500. Met deze voucher kan individueel advies worden aangevraagd bij een erkende, onafhankelijke bedrijfsadviseur. 

De landelijke aanpak piekbelasting

Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden op korte termijn terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige natuurgebieden.