Aanpassing in twee emissiecijfers aanpak piekbelasting

Zo’n 800 extra melk- en pluimveehouders kunnen gebruik maken van de vrijwillige regelingen en faciliteiten van de aanpak piekbelasting of de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Uit eerder onderzoek van de WUR blijkt dat de stikstofuitstoot van stalsystemen met emissiearme vloeren in de melkveesector en volièrestallen in de pluimveesector hoger is dan waar tot nu toe rekening mee werd gehouden. Deze stalsystemen leveren in de praktijk dus meer stikstofuitstoot op, waardoor meer ondernemers aan de drempelwaarde voor de Lbv of de Lbv-plus kunnen voldoen. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers die in de praktijk aan de drempelwaarden voldoen, gebruik kunnen maken van de regelingen en ondersteuning van de aanpak piekbelasting. Daarom kunnen ondernemers met een desbetreffend stalsysteem vanaf vandaag met een aangepast cijfer (opnieuw) berekenen of ze aan de drempelwaarden voldoen. Met deze aanpassing geeft de minister voor Natuur en Stikstof gehoor aan vragen van ondernemers hierover.

Wanneer een ondernemer wil zien of hij of zij in aanmerking komt voor de regelingen en faciliteiten van de aanpak piekbelasting of de Lbv, maakt hij of zij een berekening in AERIUS Check. Bij het maken van de berekening moeten meerdere gegevens over het veehouderijbedrijf worden gebruikt, waaronder emissiefactoren. Deze emissiefactoren geven aan hoeveel ammoniakuitstoot de verschillende stalsystemen veroorzaken. Melk- en pluimveehouders die beschikken over de betreffende stalsystemen kunnen vanaf vandaag een aangepast emissiecijfer invullen. Deze aangepaste emissiecijfers zijn afgeleid uit de onderzoeken van WUR. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat er ook andere emissiearme stalsystemen zijn die minder goed werken dan gedacht. Voor deze stalsystemen zijn op dit moment echter geen goed onderbouwde alternatieve emissiecijfers beschikbaar die we zouden kunnen gebruiken.

In deze tabel staat welke emissiecijfer voor welk stalsysteem gebruikt kan worden. In deze invulinstructie staat hoe de aangepaste emissiecijfer kan worden ingevuld. Het landelijk informatiepunt van BIJ12 is beschikbaar voor vragen over AERIUS-check. Ook zaakbegeleiders van de aanpak piekbelasting kunnen helpen bij het invullen van AERIUS-check, een gesprek met een zaakbegeleider is aan te vragen via RVO. Ondernemers met desbetreffende stalsystemen die al een aanvraag hebben ingediend voor de Lbv, krijgen bericht van RVO.

Het RIVM heeft berekend dat met de aangepaste emissiecijfers de doelgroep van de aanpak piekbelasting met circa 300 ondernemingen toeneemt (+9%). Daarnaast voldoen circa 500 ondernemingen (+5%) extra aan de drempelwaarde voor de Lbv.  Elk bedrijf dat boven de drempelwaarde van de Lbv of de Lbv-plus uitkomt, kan alsnog in aanmerking komen voor de vrijwillige beëindigingsregelingen of andere regelingen vanuit de aanpak piekbelasting. Deze veehouders kunnen bovendien ook ondersteuning aanvragen van een zaakbegeleider van de aanpak piekbelasting. De aanpak is geheel vrijwillig dus ondernemers die aan drempelwaarde voldoen, zijn nergens toe verplicht.