Investeringsmodule: subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Status: in voorbereiding

Wat houdt de maatregel in?

Via investeringsmodule van de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) kunnen veehouders een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van één of meer bewezen emissiearme stalsystemen of technieken op een veehouderijbedrijf.

Wat levert het op?

Met emissiearme stalsystemen en technieken wordt gewerkt aan het verminderen van de uitstoot van ammoniak. De exacte reductie is afhankelijk van de beschikbare technieken en de effectiviteit daarvan in de praktijk.

Wat is de stand van zaken?

Momenteel wordt gewerkt aan een opstelling van de Sbv-investeringsmodule in het kader van de aanpak piekbelasting. Bij de selectie van de te subsidiëren technieken wordt rekening gehouden met de effectiviteit van emissiearme stalsystemen in de praktijk. Zo spoedig mogelijk volgt meer informatie over de planning en voortgang van de regelingen binnen de aanpak piekbelasting.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

De eerstvolgende openstelling van de Sbv-investeringsmodule is gericht op ondernemers die vallen onder de aanpak piekbelasting en die willen verduurzamen met behulp van emissiearme stalsystemen. Meer informatie over de voortgang en inhoud van de regeling volgt zo spoedig mogelijk.

Bij een volgende openstelling van de Sbv-investeringsmodule wordt opnieuw bekeken welke veehouders hier gebruik van kunnen maken.