Vrijwillig beëindigen veehouderijlocaties

Als u ervoor kiest om uw veehouderij te beëindigen, dan kunt u daarbij hulp krijgen. Zo zijn er verschillende regelingen voor het vrijwillig beëindigen van veehouderijen.

Hoger budget en langer open

Het budget voor zowel de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) als de Lbv-plus wordt definitief opgehoogd met in totaal bijna €1,45 miljard. Ook wordt de vrijwillige beëindigingsregeling van de aanpak piekbelasting, de Lbv-plus, verlengd tot en met 20 december 2024. 

Vrijwillige beëindigingsregeling aanpak piekbelasting

Er is een vrijwillige beëindigingsregeling ontwikkeld specifiek voor bedrijven die vallen onder de landelijke aanpak piekbelasting:

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Ondernemers die de veehouderijactiviteiten op hun bedrijf(slocatie) willen beëindigen, kunnen hier met de Lbv-plus een subsidie voor aanvragen. Veehouderijlocaties die landelijk de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden en hiermee vallen onder de aanpak piekbelasting, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit kunnen bedrijven zijn in de melkveehouderij, pluimveehouderij (kippen en kalkoenen), varkenshouderij of vleeskalverhouderij. Met de AERIUS Check kunt u kijken of u in aanmerking kunt komen voor de regeling. U vindt hier de handleiding Snel aan de slag om de AERIUS Check in te vullen.
  De Lbv-plus staat van 3 juli 2023 tot en met 20 december 2024 open. De regeling staat alleen in deze periode open. Een betere regeling voor bedrijfsbeëindiging komt er niet. Wilt u meer weten over deze regeling en de voorwaarden? Kijk dan op: RVO.nl/Lbv-plus.

Niet elk bedrijf dat voldoet aan de drempelwaarde voor de landelijke aanpak piekbelasting, komt in aanmerking voor de Lbv-plus. Heeft u bijvoorbeeld een geiten- of schapenhouderij, dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling. Er wordt momenteel gewerkt aan een regeling voor deze sectoren.

Mogelijkheden om vrijwillig te stoppen voor andere bedrijven

Komt uw bedrijf niet in aanmerking voor de Lbv-plus-regeling, maar wilt u wel stoppen met uw veehouderij of een locatie daarvan? Mogelijk kunt u gebruik maken van de andere beëindigingsregelingen:

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv): De Lbv is een subsidieregeling voor veehouders met melkvee, kippen, kalkoenen of varkens, die ook een forse stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaken. De regeling biedt uitkomst aan veehouders die willen stoppen, maar die niet onder de voorwaarden van de Lbv-plus vallen. In tegenstelling tot de Lbv-plus geldt geen landelijke drempelwaarde, maar drempelwaarden per Natura 2000-gebied. De Lbv stond open van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023. Meer informatie over de regeling vindt u op: RVO.nl/Lbv.
 • Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB): De MGAB is een aanvullende beëindigingsregeling die u bij openstelling kunt aanvragen bij uw provincie. Voor agrarisch ondernemers die niet bediend kunnen worden met de Lbv of de Lbv-plus, wordt momenteel gewerkt aan een aparte regeling. Denk aan  bedrijven met andere diersoorten die veel stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste natuurgebieden, zoals konijnen-, geiten- en schapenhouderijen. Lees hier meer over de regeling MGAB.
 • Nationale Grondbank: De aankoop van gronden is geen onderdeel van de Lbv en Lbv-plus. Aanvullend op deze beëindigingsregelingen is, naast eventuele provinciale grondbanken, de Nationale Grondbank beschikbaar voor het aankopen van gronden (als de agrarisch ondernemer deze aanbiedt). Lees hier meer over de Nationale Grondbank.
  Voor informatie over de provinciale grondbank kunt u contact opnemen met uw provincie.

Stopt u met de veehouderij en wilt u de overstap maken naar een andere product of dienst, bijvoorbeeld door te starten met een camping of een zorgboerderij? In veel gevallen kunt u dan ook gebruik maken van de beëindigingsregelingen. Een zaakbegeleider kan u informeren over de mogelijkheden.

Aangepaste emissiecijfers

Het kabinet heeft op 30 oktober 2023 besloten dat voor een aantal emissiearme melkveestallen en volièrestallen aangepaste emissiecijfers gebruikt kunnen worden. Dit naar aanleiding van onderzoeken van de WUR, die aantonen dat een aantal emissiearme stalsystemen minder effectief is dan eerst gedacht. Ondernemers met deze type stalsystemen kunnen een (nieuwe) berekening maken in AERIUS Check en daarbij gebruik maken van de aangepaste emissiefactoren. Ondernemers met desbetreffende stalsystemen kunnen op deze manier mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de mogelijkheden binnen de aanpak piekbelasting en de Lbv. Hier vindt u de invulinstructie voor het doorvoeren van deze emissiecijfers.

Persoonlijke hulp als u stopt met uw bedrijf

Bij het beëindigen van een bedrijf komt veel kijken. Er zijn fiscale aspecten, de stallen moeten worden afgebroken, mogelijk wilt u uw grond verkopen. Als uw bedrijf onder de aanpak piekbelasting valt, kunt hierbij hulp krijgen van een zaakbegeleider. Deze zaakbegeleider kan u onder andere helpen bij:

 • informatie over de opties die u heeft;
 • begeleiding in het traject;
 • het zoeken naar passende specifieke ondersteuning bijvoorbeeld op sociaal emotioneel gebied.

Lees hier hoe u een afspraak kunt maken met een zaakbegeleider. De zaakbegeleider kan u gratis ondersteunen in het traject.