Omschakelen naar duurzame landbouw

Om de stikstofuitstoot van uw bedrijf flink te verminderen, kunt u de overstap maken naar duurzame landbouw. Hierbij kunt u hulp krijgen. Onderstaand vindt u meer informatie over deze optie.

Regeling voor omschakelen naar duurzame landbouw

Om toekomstbestendig te kunnen boeren is verduurzamen nodig. Met duurzame landbouw is er minder uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen. Dit is goed voor de natuur, maar ook voor het dierenwelzijn en de gezondheid van mensen. Voor verdere stappen naar verduurzaming heeft het Rijk onderstaande ondersteuning beschikbaar binnen het Omschakelprogramma Duurzame landbouw:

  • Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL): Boeren en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Met dit fonds stelt het Rijk gunstige leningen beschikbaar om hiermee financiĆ«le belemmeringen voor de stap naar duurzame landbouw te verminderen. Meer informatie: Investeringsfonds Duurzame Landbouw | Nationaal Groenfonds.
  • Werkkapitaalregeling: Wilt u investeren in het verduurzamen van uw land- of tuinbouwbedrijf, maar heeft u te weinig onderpand voor een lening? De overheid kan borg staan voor een deel van uw lening bij de bank of financier. De regeling staat sinds 1 januari 2022 open. Op de website van RVO leest u meer over de voorwaarden en mogelijkheden: Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) (rvo.nl)

Persoonlijke hulp bij de stap naar duurzame landbouw

Valt u onder de landelijke aanpak piekbelasting en wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw situatie? U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een zaakbegeleider. De zaakbegeleider kan informatie geven over de mogelijkheden en vragen beantwoorden.
Het kan ook zijn dat u in het verleden al grote stappen hebt gezet in het verduurzamen van uw bedrijf of dat uw bedrijf een rol speelt in het natuurbeheer. Ook in dat geval kan uw bedrijf vallen onder de criteria van de landelijke aanpak piekbelasting. Een zaakbegeleider kan met u onderzoeken wat aanvullende mogelijkheden zijn.

Valt u niet onder de aanpak piekbelasting, maar wilt u meer weten over de andere regelingen die beschikbaar zijn voor de landbouw? Bij RVO kunt u terecht voor vragen en meer informatie.