Termijn voor aanvragen schadevergoeding PAS-melders verlengd

PAS-melders hebben in ieder geval tot 1 juni 2029 de tijd om eventuele schade te laten vergoeden waar de Staat voor verantwoordelijk is. De verjaringstermijn is daarmee verlengd met vijf jaar. Dat heeft minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. 

PAS-melders verkeren sinds de uitspraak van de Raad van State uit 2019 in onzekere tijden. Buiten hun schuld zijn zij zonder vergunning komen te zitten. Mogelijk hebben zij schade doordat zij de activiteit van hun melding niet mogen uitvoeren of doordat zij juridische kosten maken.  Zij kunnen daarvoor een schadevergoeding aanvragen.

Normaal gesproken is de wettelijke termijn daarvoor vijf jaar nadat de schade is ontstaan. Met de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019, zou de termijn voor aanvragen van schadevergoeding in individuele gevallen kunnen vervallen op 31 mei 2024. Door het besluit van minister Van der Wal is dit in ieder geval verlengd tot en met met 31 mei 2029. 

Geen stuitingsbrief nodig

PAS-melders hebben nu dus nog vijf jaar lang extra de mogelijkheid om de schade te laten vergoeden waarvoor de Staat aansprakelijk is. Het is voor PAS-melders daarom niet nodig om een stuitingsbrief te sturen om te voorkomen dat de vordering tot schadevergoeding verjaart.

Waarvoor PAS-schadevergoeding aanvragen?

Ondernemers kunnen schadevergoeding aanvragen voor schade door hun PAS-melding waar de Staat voor aansprakelijk is. Bijvoorbeeld voor schade die ontstaat wanneer er handhavend wordt opgetreden of voor kosten om stikstofruimte te kopen of een vergunning aan te vragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt het verzoek.

Voor meer informatie:

RVO Schadevergoeding PAS-melders

Informatiepunt BIJ12