Subsidiemodule voor agrarische bedrijfsvoering en educatie (SABE)

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunnen agrarische ondernemers die willen verduurzamen en hierbij ook stikstofreductie willen bereiken, een adviesvoucher aanvragen. Met deze voucher kunt u individueel agrarisch advies aanvragen van een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur. Advies gericht op de eigen landbouwpraktijk en persoonlijke behoeften van de ondernemer. Ook kan met de voucher een bedrijfsplan worden opgesteld voor het omschakelen naar duurzame landbouw of u kunt een cursus volgen gericht op stikstof in de landbouw, natuurinclusief ondernemen en precisielandbouw. De voucher is ook in te zetten voor deelname aan praktijkleernetwerken en het opzetten van een demonstratiebedrijf. Het toekomstperspectief van de ondernemer en zijn bedrijf staat hierbij centraal. Lees meer over deze regeling op de website van RVO: Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) (rvo.nl)

In het kader van de aanpak piekbelasting stond de regeling van juni tot en met 1 december 2023 open voor specifiek veehouderijen met piekbelasting. Zij konden een voucher aanvragen voor een onafhankelijk advies over de verschillende opties binnen de aanpak piekbelasting: intensiveren, extensiveren, verplaatsen, stoppen of innoveren.

Wat levert het op?

Met behulp van de voucher kan een ondernemer onafhankelijk advies ontvangen over onder meer het verduurzamen van het bedrijf of kennis opdoen over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw. Dit draagt mede bij aan de verduurzaming van de agrarische sector.

Wat is de stand van zaken?

De openstelling van de SABE regeling specifiek voor de veehouderijen met piekbelasting is per 1 december 2023 beƫindigd en wordt niet meer opengesteld.

In 2024 gaat de reguliere SABE regeling weer open. De regeling wordt voortgezet binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), onder de naam GLB-kennisvouchers en projectsubsidies. Meer informatie over de openstelling binnen het GLB kunt u vinden op: GLB-kennisvouchers: subsidie voor omschakeling naar duurzame landbouw (rvo.nl)

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Op de website van RVO kunt u meer informatie vinden over wie in aanmerking komt voor de regeling: GLB-kennisvouchers: subsidie voor omschakeling naar duurzame landbouw (rvo.nl)