Kamerbrief over handvest Nederland Natuurinclusief

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer het handvest 'Nederland Natuurinclusief'. De in het programma Natuur betrokken partijen hebben als eerste resultaat van dit proces het handvest  opgesteld. Dit handvest is een oproep aan het volgende kabinet om werk te maken van een Agenda Natuurinclusief, waarin natuur verbonden wordt met andere maatschappelijke domeinen.