Terugkijken webinar over zienswijze ontwerp NPLG

Op 25 januari 2024 heeft het webinar over de zienswijze op het Ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) plaatsgevonden. U kunt hieronder dit webinar terugkijken.

In dit webinar is onder meer ingegaan op de inhoud van het NPLG, de gemaakte keuzes en de relatie met de provinciale gebiedsprogramma’s.

Vragen en antwoorden

Bijgaand vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen tijdens het webinar. Ook vindt u hier alle documentatie van het Ontwerp-NPLG inclusief de samenvatting. 

Terinzagelegging

Het is van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 mogelijk om op het Ontwerp-NPLG te reageren door het indienen van een zienswijze via de website www.platformparticipatie.nl/NPLG.