Meest gestelde vragen webinar zienswijze NPLG

Meest gestelde vragen tijdens het webinar van 25 januari 2024 over de terinzagelegging van het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)