Verplaatsen

In sommige gebieden is er meer ruimte voor landbouw dan in andere gebieden. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de afstand tot beschermde natuurgebieden, bodem en waterkwaliteit. Het Rijk werkt aan een regeling die ondersteuning biedt bij het vrijwillig verplaatsen van een veehouderij.

Ondersteuning bij het verplaatsen van een agrarisch bedrijf

Om het verhuizen van een agrarisch bedrijf te ondersteunen werkt het Rijk aan onderstaande regelingen:

  • Verplaatsingsregeling: op basis van deze regeling kunnen veehouders subsidie aanvragen voor het vrijwillig verplaatsen van het bedrijf naar gebieden waar ook in de toekomst ruimte is voor landbouw. Deze bedrijven kunnen dan op een nieuwe locatie dezelfde landbouwactiviteiten voortzetten. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Meer informatie over de regeling volgt zo spoedig mogelijk.
  • Nationale grondbank: In aanvulling op de provinciale grondbanken, is de Nationale Grondbank opgezet. Bij de Nationale Grondbank koopt het Rijk op vrijwillige basis grond aan. De Nationale Grondbank kan op vrijwillige basis ook hele bedrijven aankopen die geschikt zijn als alternatieve locatie voor bedrijven die willen verplaatsen. Dit alles marktconform. De gronden en bedrijven die zijn aangekocht door de Nationale Grondbank worden in overeenstemming met het gebiedsproces beschikbaar gesteld voor maatregelen zoals verplaatsing of ruiling.Lees hier meer over de Nationale Grondbank. 

Informatie op maat

Valt u onder de landelijke aanpak piekbelasting en wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw situatie? U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een zaakbegeleider. De zaakbegeleider kan informatie geven over de opties, vragen beantwoorden en u begeleiden in het traject. Lees hier hoe u een afspraak kunt maken met een zaakbegeleider.

Valt u niet onder de aanpak piekbelasting, maar wilt u wel meer weten over de andere regelingen in de landbouw? Bij RVO kunt u terecht voor vragen en meer informatie.