Innoveren

Wilt u investeren in het innoveren van uw agrarische bedrijf en hiermee de stikstofuitstoot verminderen? Dan kunt u hierbij ondersteuning van de overheid krijgen.

Regelingen voor het innoveren van agrarische bedrijven

Het Rijk werkt momenteel aan een regeling rondom de aanschaf van bewezen emissiearme stalsystemen:

  • Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv):  Via de Sbv-investeringsmodule kunnen veehouders een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van één of meer bewezen emissiearme stalsystemen of technieken op een veehouderijbedrijf. Bij de selectie van de te subsidiëren technieken wordt rekening gehouden met de effectiviteit van emissiearme stalsystemen in de praktijk. Belangrijk aandachtspunt voor de uiteindelijke effectiviteit van de Sbv is de mate waarin voor de investeringen benodigde natuurvergunningen kunnen worden verleend en waarin rekening wordt gehouden met andere doelen zoals dierenwelzijn.

Informatie op maat

Valt u onder de landelijke aanpak piekbelasting en wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw situatie? U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een zaakbegeleider.  De zaakbegeleider kan een toelichting geven over de opties, vragen beantwoorden en u begeleiden in het traject. Lees hier hoe u een afspraak kunt maken.