Meedenken en Meedoen

Bent u benieuwd naar de impact van de plannen op de leefomgeving? Of wilt u uw mening en ideeën delen over de toekomst van het landelijk gebied? Dan kunt u op verschillende manieren reageren of meedenken.

Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken bij de plannen die het Rijk maakt. Het Rijk stelt per plan vast op welke manier u uw reactie kunt indienen. Op deze website vindt u informatie over eventuele inspraakmomenten en op welke manier u een reactie kunt indienen

Participatie

Bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid, plannen en projecten betrekt het Rijk sectorpartijen en waar relevant inwoners. Dat doet het Rijk op verschillende niveaus en met verschillende methoden, afhankelijk van de situatie. Het is altijd maatwerk.
Ook bij de meeste provincie is het mogelijk om mee te denken. Bijvoorbeeld bij gebiedsprocessen of via inspraakprocedures. Volg hiervoor de website van uw provincie.

Zienswijze ter inzage

Nationaal Programma Landelijke Gebied

Van 16 januari tot 26 februari 2024 wordt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. De stukken zijn te vinden op Rijksoverheid.nl. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. Met deze aanpak werken Rijk en provincies, samen met inwoners en ondernemers, aan een landelijk gebied met duurzame landbouw en andere economische activiteiten, en met een grote diversiteit aan planten en dieren, schoon water en gezonde natuur. 

Voor meer informatie lees het nieuwsbericht van 15 december 2023.

Inrichting van Nederland

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties loopt er tot 1 januari een participatietraject rondom de inrichting van Nederland. Ook hier spelen vragen rondom het landelijk gebied een rol. Grote opgaves vragen in de toekomst allemaal om meer ruimte, terwijl er niet meer ruimte beschikbaar komt. Nederland moet dus kiezen waar, hoe en waaraan het ruimte biedt.

Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen tot en met 1 januari 2024 advies geven over de inrichting van Nederland. In de raadpleging kunnen deelnemers als het ware ‘op de stoel van de minister’ gaan zitten en op een laagdrempelige manier beleidsopties en belangen tegen elkaar afwegen. Denk hierbij aan thema’s als een gezondere natuur, de omgang met de klimaatverandering, de bouw van nieuwe huizen, de opwek van schone energie, een duurzamere landbouw en economie.

Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van 27 november 2023

Meedenken in de LNV community

In de LNV Community doet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
onderzoek onder akkerbouwers, tuinders en veehouders over landbouwbeleid. Met deze antwoorden kan het ministerie beleid en communicatie beter laten aansluiten op de praktijk. Ook meedoen? Meld u aan op www.lnvcommunity.nl.