Infographic: versterking van natuur

In het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering legt het kabinet
met een wettelijke verplichting vast dat de natuur moet worden versterkt
en de stikstofuitstoot omlaag moet.