Infographic: versterking van natuur

In het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering legt het kabinet met een wettelijke verplichting vast dat de natuur moet worden versterkt en de stikstofuitstoot omlaag moet.

In 2030 is minimaal de helft van de natuur in beschermde natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau. Nederland wordt meer natuurinclusief, zodat ook buiten natuurgebieden om (bijvoorbeeld in woonwijken) meer ruimte is voor de natuur. Tot 2030 investeert het kabinet € 3 miljard in natuurherstel. Het credo is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven.