Sterker met natuur voor professionals

Natuur in Nederland heeft het moeilijker dan ooit. Steeds meer planten- en diersoorten verdwijnen, vooral de bijzondere. En de gevolgen daarvan raken ons allemaal. Hoe zorgen we voor meer begrip, draagvlak en bewustzijn? Daarvoor is de campagne Sterker met natuur ontwikkeld. 

80% van de Nederlanders koestert natuur

Mensen verlangen naar meer natuur, maar maken zich ook zorgen. Toch blijkt uit onderzoek dat natuur niet als urgent maatschappelijk probleem wordt beschouwd. Het belang van natuur blijft vaag en kennis over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van natuurmaatregelen ontbreekt. 

Sterker met natuur is een landelijke campagne van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies, terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL) en Rijkswaterstaat. Binnen het Programma Natuur werken we samen aan sterke en gezonde natuur in Nederland.

Netwerkcampagne 

Of het nu gaat om communicatie, educatie, beleidsvorming of praktische acties in het veld, jouw bijdrage is essentieel voor het succes van de campagne. Samen kunnen we een eenduidig verhaal vertellen over natuur(herstel) en de impact ervan vergroten.

We bieden je de verschillende tools om de essentie van natuur(herstel) eenvoudig uit te leggen. Zo kun je jouw achterban informeren, inspireren en activeren om bij te dragen aan gezonde en sterke natuur.

Toolkits

De communicatiemiddelen in deze toolkits worden ‘open source’ aangeboden. Ze zijn vrij te downloaden en makkelijk aan te passen in je eigen huisstijl en tone of voice.

De campagnetoolkit bevat:

  • Kernverhaal
  • Message house
  • Logo’s in verschillende formaten
  • Huisstijlrichtlijnen

De toolkit natuurherstel bevat: 

  • Infobladen (visueel en tekst) van verschillende natuurherstelmaatregelen
  • Aanvullende teksten over deze maatregelen

Natuurherstel in de praktijk

Provincies en terreinbeherende organisaties werken hard aan tal van natuurherstelprojecten. Hoe neem je mensen op een positieve manier mee in deze werkzaamheden?

Contactformulier Sterker met Natuur

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoor-den, waarna ze vernietigd worden. Zie de privacyverkla-ring van het ministerie van LNV om te lezen hoe we met uw gegevens omgaan.

Akkoordverklaring(verplicht)