Kamerbrief Stand van zaken Omschakelprogramma

Minister Schouten schrijft een brief over de stand van zaken van het Omschakelprogramma om agrarische ondernemers te stimuleren en te ondersteunen om versneld om te schakelen naar stikstofarme(re) en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering.