Sociale economische effecten

De natuuropgave, stikstofdoelen, water- en bodemkwaliteit en klimaatverandering vragen om aanpassingen in de leefomgeving. Deze aanpassingen hebben effect op de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid in gebieden. In de aanpak heeft de overheid oog voor deze effecten in het landelijk gebied.

In het landelijk gebied vinden veel mensen hun thuis: ze leven en werken er en brengen er hun vrije tijd door. Het is een omgeving waar miljoenen Nederlanders wonen, zijn opgegroeid, waar hun identiteit, geschiedenis en hun toekomst ligt. Belangrijk onderdeel van de aanpak in het landelijk gebied is daarom aandacht voor de leefbaarheid en de sociaal economische aspecten in de gebieden. De aanpassingen in het landelijk gebied kunnen zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, door een schonere lucht of een betere waterkwaliteit. Maar de aanpak kan ook impact hebben op hoe mensen wonen en ondernemen in een gebied en op welke manier bezoekers kunnen recreëren op een plek.

Onderdeel gebiedsprogramma’s

In verschillende gebieden wordt al ingezet op verbetering van een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving. Rijk en provincies brengen momenteel de sociaal economische effecten van het landelijk gebied in kaart, zoals effecten bij het stoppen van een agrarisch bedrijf. Wat heeft dit voor invloed op de leefbaarheid van een gebied en hoe kan daar slim op worden ingespeeld? Maar ook bijvoorbeeld de effecten als een agrarisch ondernemer gaat extensiveren en meer gaat doen aan natuuronderhoud of een camping gaat beginnen. Het in kaart brengen van deze sociaal economische effecten zijn onderdeel van de gebiedsprogramma’s die provincies opstellen.