Klimaat

Om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen, moet de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw en landgebruik fors omlaag.  Maar een deel van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw is onvermijdelijk. Zo produceren koeien namelijk methaan. En bij kunstmest komt lachgas vrij. Maar bomen, de bodem en het gras nemen ook broeikasgas op, in de vorm van CO2.

In 2030 wil de overheid onder andere:

  • 5 megaton minder uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij;
  • 1 megaton minder uitstoot van broeikasgassen door glastuinbouw; en
  • 0,4 tot 0,9 megaton minder uitstoot in veenweidegebieden.

Klimaatbeleid is onderdeel van de noodzakelijke verduurzaming van de voedselproductie en het eetpatroon. Daarnaast hangen de klimaatmaatregelen die het kabinet neemt samen met andere doelen in de verandering van het landelijk gebied. Zoals de doelen voor natuur en water.