25 januari webinar over het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Op 25 januari 2024 heeft het webinar over de zienswijze op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) plaatsgevonden. Heeft u het webinar gemist of kon u niet live kijken, dan kunt u het webinar terugkijken.

Terinzagelegging

Het is van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 mogelijk om op het ontwerp NPLG te reageren door het indienen van een zienswijze via de websitewww.platformparticipatie.nl/NPLG.  

In dit webinar is onder meer ingegaan op de inhoud van het NPLG, de gemaakte keuzes en de relatie met de provinciale gebiedsprogramma’s.