Handreiking voor opstellen gebiedsprogramma’s

Deze handreiking hoort bij het Ontwerp-NPLG ten behoeve van de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s en de uitvoering van de planMER-procedure op het NPLG. Het Ontwerp-NPLG bevat de actuele stand van de beleidsontwikkeling binnen het NPLG. Deze handreiking biedt een meer operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. De handreiking is geactualiseerd in februari 2024.