Rapport toegankelijkheid website aanpakstikstof dd september 2023

Op verzoek van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aanbieder van de website www.aanpakstikstof.nl, is een handmatig deelonderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de content van de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA.