Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Minister Schouten (LNV) informeert de Kamer over de stand van zaken van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek.