Kamerbrief over SDF in behandeling van het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Minister Schouten stuurt informatie over de standaardgegevensformulieren (SDF’s) en de Nederlandse invulling daarvan, in behandeling van het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering.