Kamerbrief advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en stand van zaken Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Minister Schouten stuurt een reactie op het adviesrapport van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen. Ook informeert minister Schouten over de stand van zaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).