Kamerbrief over wetenschappelijke 3.1 CIW-toets

Minister Schouten reageert op de wetenschappelijke 3.1 CIW-toets beleidsvoorstel Gerichte opkoop veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.