Investering in de regio: €384,6 miljoen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vrijdag 9 februari 2024 bekendgemaakt dat 22 Regio’s in totaal € 384,6 miljoen extra van het Rijk ontvangen. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren.

Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de zogenoemde Regio Deals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin.

22 nieuwe Regio Deals

Lees meer over de selectie, beoordeling en de evenwichtige verdeling over Nederland van de vijfde tranche in het nieuwsbericht en de kamerbrief (zie onderstaand).  Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.