Website vernieuwd naar Levend Landschap

De website aanpakstikstof.nl is vernieuwd en gaat voortaan verder als onslevendlandschap.nl.  De informatie op de website richt zich nu op de brede aanpak om de natuur te herstellen, stikstofuitstoot te verminderen en water- en luchtkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren. 

Met de brede aanpak werken Rijk en provincies samen met lokale partners, ondernemers en inwoners aan een gezond en toekomstbestendig levend landschap. Op www.onslevendlandschap.nl vindt u informatie over de manier waarop de partijen hieraan werken. Ook biedt de website een overzicht van maatregelen die de verschillende sectoren en overheden nemen om Nederland nu en in de toekomst gezond en leefbaar te houden.

De vernieuwde website richt zich hiermee niet meer op alleen de stikstofaanpak, maar ook op de uitdagingen op het gebied van natuur, water en klimaat en hoe we die in samenhang aanpakken.