25 januari Webinar zienswijze ontwerp NPLG en PlanMer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zet in mijn agenda

Op donderdagavond 25 januari organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een webinar over de terinzagelegging van het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over het ontwerpdocument en de zienswijzeprocedure.

Programma

In het NPLG werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is en waar planten en dieren kunnen voortbestaan. En waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. Daarbij is volop aandacht voor de brede welvaart: een landelijk gebied, waar u prettig, gezond en veilig kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren. 

Een panel van vertegenwoordigers van het ministerie leggen uit waarom er welke keuzes zijn gemaakt en hoe u uw reactie kunt geven in de vorm van een zienswijze. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Voor wie?

Alle belanghebbenden van het NPLG.  Met name inwoners van het landelijk gebied, organisaties in het landelijk gebied en professionals.

Hoe doet u mee?

U kunt zich via bijgaande link aanmelden voor het webinar zienswijze NPLG. Per mail ontvangt u hierna een bevestiging met een persoonlijke inloglink. Via deze link opent u bij aanvang direct de uitzending.

U kunt deelnemen vanaf een computer, tablet of telefoon door de persoonlijke link op het gewenste aparaat te openen.

Vergroot afbeelding Zienswijze NPLG